blue and brown butterfly perching on leaf

Our project blog

“I could either watch it happen or be a part of it”  _Elon Musk

Sau những ngày miệt mài nghiên cứu và sáng tạo, thưởng thức nghệ thuật, hãy cùng đắm mình trong biển nhận thức triển lãm trên website chính thức creARTe - VNUK Art Club và với chuỗi bài đọc như là bài học và sự đúc kết từ triển lãm. Với mong muốn gửi gắm thông điệp về một môi trường xanh hơn, cũng như dẫn người xem vào cảm quan của nghệ sĩ trong từng sáng tác nghệ thuật, creARTe đã nghiên cứu và tạo dựng chuỗi bài viết: 

Thông điệp và tác phẩm triển lãm
[đã có mặt với các collection của nghệ sĩ]
- Những cánh bướm là hiện thân của môi trường
- Nghệ thuật, nhận thức và sự phát triển toàn diện